ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЛОГОТЕХ ООД и посетителите на уебсайта www.logotech.bg.

 

(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за „ЛОГОТЕХ” ООД:
Адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 117А
Булстат: 200691274
Регистрация по ДДС: BG
200691274
Управител: Пламен Илиев

Чл. 3. (1) Уебсайтът www.logotech.bg предоставя на посетителите информация относно основните дейности на  „ЛОГОТЕХ” ООД.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.logotech.bg са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на „ЛОГОТЕХ” ООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „ЛОГОТЕХ” ООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на „ЛОГОТЕХ” ООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.logotech.bg посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.

 

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

 

(3) „ЛОГОТЕХ” ООД ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта след като това е поискано от самите тях. „ЛОГОТЕХ” ООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

 

(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

 

(5) „ЛОГОТЕХ” ООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6) „ЛОГОТЕХ” ООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.

 

(7) „ЛОГОТЕХ” ООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(8) В сайта www.logotech.bg посетителите се съгласяват „ЛОГОТЕХ” ООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

 

(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.logotech.bg.

(10) Посетителите на www.logotech.bg в качеството си на физически лица се съгласяват ЛОГОТЕХ ООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

 

(11) Посетителите на www.logotech.bg могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от „ЛОГОТЕХ” ООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.logotech.bg от момента на публикуването им.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.logotech.bg считано от 18.06.2019 г.

LOGOTECH.BG uses cookies. By continuing to browse our site, you agree to our use of cookies